Prof. Dr. Metehan IRAK

Geri dönün

Prof. Dr. Metehan IRAK

Head of Department of Psychology @Bahçeşehir University

Talk: Oyunsallaştırma, oyun bağımlılığı ve bilişsel süreçler

Bu sunumda bilişsel süreçleri incelemede oyunsallaştırmanın yeri ve sonuçları üzerinde durulacaktır. Ayrıca oyun bağımlılığının bilişsel süreçler üzerindeki etkilerini inceleyen yeni projemizin sonuçları tartışılacaktır.

Gamification, game addiction and cognitive processes
In this presentation the role and the outcomes of gamification on investigation of cognitive processes will be highlighted. In addition results of our new project about the effects of game addiction on cognitive processes will be discussed.